Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks worden er drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen, die geleid worden door de praeses van het bestuur, brengt het bestuur verslag uit van haar werkzaamheden en doet zij voorstellen voor plannen om de vereniging te profileren. Aan ieder begin zal het U.P.-lied door alle leden tezamen gezongen worden. Alle leden hebben spreek- en stemrecht, waardoor iedereen zijn/haar mening kan laten gelden. Minimaal 2 weken van tevoren zullen de stukken van de vergadering op het U.P.-hol liggen zodat deze doorgenomen kunnen worden voor de vergadering. Verder worden bij alledrie de ALV’s commissies verkozen en geïnstalleerd, nadat de personen zich voorgesteld hebben. Bij het dechargeren van de commissies zullen ook de afrekeningen en begrotingen gepresenteerd worden. In juni vind de Jaarvergadering plaats. Tijdens de Jaarvergadering maakt het bestuur plaats voor vijf nieuwe bestuursleden.

Indien het bestuur het nodig acht, is het te allen tijde mogelijk een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Dit behoort op een termijn van zeven dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering te gebeuren.

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden en ereleden, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.

  • 23 oktober 2024
  • 12 februari 2025
  • 11 juni 2025

Navigeer