Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Als student volg je hoorcolleges, ga je naar werkcolleges, voer je practica uit en maak je tentamens.

Je volgt vakken die al jarenlang op dezelfde manier gegeven worden, maar ook vakken die pas één jaar bestaan. Het is erg belangrijk dat je het gevoel hebt goed voorbereid te zijn voor tentamens, dat alles vakinhoudelijk goed aansluit binnen een blok, dat de docenten voldoende begeleiding geven en dat de organisatie van het blok correct verloopt.

Helaas is dit niet altijd het geval. Gelukkig staat de onderwijsorganisatie open voor verbeteringen en U.P. kan je hiermee helpen!

Of het nou gaat om inhoudelijke opmerkingen, de omgang tussen studenten en docenten, het afleggen van tentamens of de planning en roostering van cursussen: alle vragen, opmerkingen en ontevredenheden zijn welkom. De gemelde klacht zal geheel anoniem blijven.

De klacht wordt beoordeeld en zal zo nodig worden voorgelegd aan de daarvoor bestemde persoon.

Mail klachten en verbeterpunten over onderwijs naar klachten@upsv.nl.