Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Als student volg je colleges, ga je naar de werkcolleges, voer je practica uit en maak je tentamens. Je volgt vakken die al jarenlang op dezelfde manier gegeven wordt, maar ook vakken die pas 1 jaar bestaan. Het is erg belangrijk dat je het gevoel hebt goed voorbereid te zijn voor tentamens, dat alles vakinhoudelijk goed aansluit binnen een blok, dat de docenten je voldoende begeleiden en dat de organisatie van het blok goed is. Dit is helaas niet altijd het geval. Gelukkig staat de onderwijsorganisatie open voor verbeteringen en U.P. kan je hiermee helpen.

Mail klachten en verbeterpunten over onderwijs naar klachten@upsv.nl.