Bestuur

U.P.-bestuur 15 punten
K.N.P.S.V.-bestuur 15 punten
EPSA-bestuur 12 punten
IPSF-bestuur 12 punten
Departementaal bestuur 10 punten

Departementale Commissies 

Faculteitsraad (Betawetenschappen) 6 punten
Opleiding Programma Leiders Overleg (OPLO) 2 punten
Opleidings(advies) Commissie (O(A)C) 4 punten
Onderdeelscommissie (ODC) / Departementsadviescommissie (DAC) 4 bestuur

Grote U.P.-commissies

Almanakcommissie 8 punten
Buitenlandexcursiecommissie 8 punten
Diescommissie 8 punten
Lustrumcommissie 10 bestuur

Kleine U.P.-commissies

Carrièredagcommissie 6 punten
CPS-commissie 4 punten
Eerstejaars Feest Commissie 4 punten
Internetcommissie 4 punten
Introductiecommissie 6 punten
KookCie 4 punten
Master commissie 4 punten
Multimedia commissie 4 punten
Sport & Gezelligheidcommissie 4 punten
Studiecommissie 4 punten
Toneelcommissie 4 punten
UP to Date-commissie 6 punten

K.N.P.S.V.-commissies

Lustrumcongrescommissie 10 punten
Reception Committee IPSF of EPSA-congres 10 punten
EPSA-team 8 punten
Subcommittee EPSA-team 4 punten
IPSF-team 10 punten
Subcommittee IPSF-team 4 punten
Beroependagcommissie 6 punten
Congrescommissie 8 punten
Folia 6 punten
Internationale Commissie 6 punten
Toekomst en Opleidings Perspectieven Commissie (TOP) 6 punten
Post Congres Tour committee 4 punten
Sportcommissie (SpoCo) 3 punten

Zoals symposia, excursies en congressen

U.P. Buicie 4 punten
K.N.P.S.V. SEP (Student Exchange Program) 4 punten
EPSA/IPSF Congres 4 punten
Symposium K.N.P.S.V Congres 2 punten
U.P. Diessymposium/Buitendag 2 punten
U.P. FTO-dag 1 punt
U.P. Excursies (diverse) 1 punt
KNMP congres/Voorjaarsdag 2 punten
KNMP Farmaceutisch Historische dag 2 punten
Figon congres 2 punten
Evt. Andere symposia/congressen 1 punt

Navigeer