Drs. J.J. Hantelmann:
In de jaren vijftig heeft de heer Hantelmann Geologie gestudeerd aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Gedurende de jaren ’70 solliciteerde hij voor de functie studiecoördinator / studieadviseur bij de studierichting Farmacie met destijds maar vierhonderd studenten. Jonge mensen met hun niet aflatend enthousiasme hebben altijd zijn belangstelling gehad. In mei 1999 nam de heer Hantelmann afscheid van de faculteit Farmacie wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Hierdoor kwam tijd vrij voor zijn hobby’s. Hij is een goede wijnkenner en is sinds 2006 winemaster, een eerbiedwaardige titel. Dit is zeer uniek: hij is de derde persoon in Nederland zijn die deze titel heeft. Tot op de dag van vandaag is de heer Hantelmann erg betrokken bij U.P. als erelid.

Prof. dr. C.J. de Blaey:
Prof. dr. de Blaey werd in 1943 geboren in het Zeeuwse Goes en bracht het grootste deel van zijn jeugd door in het aangrenzende dorpje Kloetinge. Hij deed in 1961 eindexamen gymnasium bèta en vertrok vervolgens naar Leiden om geneeskunde te studeren. Na een jaar heeft hij de overstap gemaakt naar Farmacie. Hij was actief bij L.P.S.V. „Aesculapius” en is een jaar quaestor geweest van het bestuur. Hij promoveerde in de Farmaceutische Technologie bij professor Polderman op het comprimeren van tabletten en stapte toen langzamerhand over naar de Biofarmacie. Daarvoor deed hij eerst een jaar onderzoek over oppervlaktechemie in de Verenigde Staten bij professor Zografi in Ann Arbor, Michigan en Madison, Wisconsin. Dit werd afgerond bij het van ’t Hoff laboratorium in Utrecht. Terug in Leiden zette hij een onderzoekslijn op, op het grensvlak van Farmaceutische Technologie en Biofarmacie. Hij werd daar de eerste lector op dit gebied. In 1978 brak het Utrechtse tijdperk aan, waar hij benoemd werd tot hoogleraar Artsenijbereidkunde, Farmaceutische Technologie en Biofarmacie. In Utrecht was hij decaan van de toenmalige faculteit Farmacie. In Leiden en Utrecht begeleidde hij elf promovendi op hun weg naar het doctoraat. In 1983 greep hij de kans om meer maatschappelijk actief te zijn en werd hij wetenschappelijk secretaris van de KNMP in Den Haag en later algemeen en wetenschappelijk directeur van die organisatie. In die periode was hij onder meer initiatiefnemer van de oprichting van het WINAp, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers. In 1999 kwam hij parttime terug naar Utrecht als bijzonder hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg bij Farmacie. Hij gaf onderwijs op dit gebied en deed onderzoek wat leidde tot een tweetal promoties. In deze periode en ook al daarvoor was hij actief als bestuurder, onder meer in schoolbesturen, de thuiszorg en de Diabetes Vereniging Nederland. In 2003 beëindigde hij zijn actieve farmaceutische leven.

Prof. dr. H.G.M. Leufkens:
Prof. dr. Leufkens is hoogleraar Farmacoepidemiologie en sinds 1998 hoofd van de Disciplinegroep Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie. Hij heeft ook farmacie gestudeerd in Utrecht, waarna hij in 1981 naar Leiden vertrok (‘achter Woerden’). Het jaar 1985 bracht hij grotendeels in het buitenland door als Fulbright Fellow verbonden aan de Graduate School for Social and Administrative Pharmacy in Minneapolis. Hier werd zijn interesse voor de epidemiologie, het werken met grote databestanden, gewekt en werd de basis gelegd voor zijn latere loopbaan in de Farmacoepidemiologie. In 2000 is hij door het toenmalige U.P.-bestuur gevraagd om erelid te worden. Van 2003 tot 2005 is hij bovendien Scientific Director geweest van UIPS, the Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences. Hij was in het collegejaar van 2006-2007 decaan van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen in Utrecht. Vanaf 2007 tot en met 2017 is hij voorzitter geweest van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Naast dit alles is professor Leufkens een van de co-founders van de SIR Institute for Pharma Practice and Policy in Leiden en actief in verschillende (inter)nationale platformen over farmacoepidemiology, farmacovigilantie, weesgeneesmiddelen, farmapolicy en scenario planning. Studenten zijn de ‘dragers’ van de toekomst vindt hij. Dat betekent dat je ze moet uitdagen tot presteren, tot over de schutting te kijken, en tot veel spelvreugde op het ‘veld’ dat we farmacie noemen. In april 2013 heeft Prof. dr. Leufkens een koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen voor zijn verdiensten de afgelopen jaren.

Prof. dr. A. de Boer:
Prof. dr. de Boer is geboren op 22 november 1955. In 1974 is hij aan de Vrije Universiteit geneeskunde gaan studeren en in 1982 heeft hij deze studie afgerond. Vervolgens is hij assistent Interne Geneeskunde geworden in Leiderdorp en Utrecht. Na deze drie leerzame jaren is hij in de periode van 1985 tot 1990 onderzoeker geweest bij de afdeling Farmacologie van het Center for Bio-Pharmaceutical Sciences en Center for Human Drug Research in Leiden. In 1990 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. Professor de Boer is vervolgens twee jaar werkzaam geweest in Leiden als universitair docent bij de afdeling Klinische Epidemiologie in het LUMC. Na die ervaringen opgedaan te hebben is prof. dr. de Boer aan het werk gegaan in Utrecht, als universitair hoofddocent bij de afdeling Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie aan de faculteit Farmacie te Utrecht, deze functie heeft hij tot 2001 bekleed. Vanaf 1996 is hij lid van het bestuur van het departement Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht en heeft hij ook zitting genomen in verschillende commissies en colleges. In 2001 is hij hoogleraar farmacotherapie geworden en is hij tevens benoemd tot directeur van het opleidingsinstituut Farmacie te Utrecht. Bovendien is hij vanaf 2007 tot september 2015 hoofd geweest van het departement Farmaceutische Wetenschappen. Prof. dr. de Boer is sinds 1 augustus 2017 voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarnaast heeft professor de Boer zitting genomen in nog meer verschillende besturen, commissies en raden. De leden van onze vereniging zijn zeer verheugd dat professor de Boer sinds 16 november 2005 deel is van het college van ereleden.

Prof. dr. A.C.G. Egberts:
Prof. dr. Egberts is op 23 juni 1965 te Tilburg geboren. Hij studeerde Farmacie in Leiden en daarna in Groningen, alwaar hij in 1990 afstudeerde als apotheker. Tijdens zijn studententijd in Groningen was hij actief bij G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, onder andere als lid van het bestuur, de Diescommissie, en de Buitenlandexcursiecommissie. Tevens was hij voorzitter van het studentenoverleg Farmacie (STOF). Na zijn studententijd in Groningen volgde hij de opleiding tot ziekenhuisapotheker in Tilburg en Delft. In 1994 begon hij zijn PhD bij de afdeling Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Lareb. Hij behaalde zijn proefschrift ‘Pharmacoepidemiologische benaderingen van de evaluatie van antidepressiva’ in 1997. Tijdens zijn promotie behaalde hij ook zijn Master of Science in klinische epidemiologie aan het Netherlands Institute for Health Sciences  Van 1997 tot 2006 werkte hij als ziekenhuisapotheker in de Tilburgse ziekenhuizen met een speciale affiniteit voor de kwetsbare geriatrische patiënt en was hij tevens opleider ziekenhuisfarmacie. Hij combineerde zijn werk als ziekenhuisapotheker vanaf 2001 met een parttime functie als hoogleraar klinische farmacoepidemiologie bij het departement Farmaceutische Wetenschappen. Vanaf 2006 is hij hoofd van de apotheek van het UMC Utrecht en tevens hoogleraar klinische farmacie bij de medische faculteit. Hij heeft veel plezier in het begeleiden van studenten, omdat zij gezichtsbepalend zijn voor de toekomst van de farmacie en het verschil kunnen maken voor de patiënt en het geneesmiddel.

Prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisse
Prof. dr. Mantel-Teeuwisse heeft Farmacie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en heeft haar apothekersdiploma behaald in 1998. Hierna heeft ze een korte tijd gewerkt als openbaar apotheker in Delft, waarna ze is gestart met haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. In 2004 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘Gebruik van cholesterolverlagende middelen in Nederland’ bij prof. dr. de Boer en prof. dr. Porsius. Sindsdien is zij als docent werkzaam bij de disciplinegroep Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 september 2023 is ze directeur van de Undergraduate School of Science van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was zij ruim 9 jaar directeur van de School of Pharmacy. Ze is lid van verschillende (internationale) commissies en werkgroepen. Naast haar werkzaamheden bij de opleiding Farmacie van de Universiteit Utrecht, vervult ze nog een aantal nevenactiviteiten. Prof. dr. Mantel-Teeuwisse is betrokken bij de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten van de KNMP en zij is managing director bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. Bij de Wereld Gezondheidsorganisatie houdt is ze bezig met de toegankelijkheid van medicijnen en treedt ze regelmatig op als expert, om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen in minder ontwikkelde landen toegankelijk worden voor de patiënt. Tijdens haar studententijd heeft ze zich al veel ingezet voor U.P. Naast verschillende commissies te hebben gedaan, was zij in het jaar 1994-1995 de praeses van het eeuwfeestbestuur van U.P.

Dr. A. Floor-Schreudering
Dr. Floor-Schreudering heeft Farmacie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is lid geweest van U.P. en heeft nog oude galafoto’s van het gala van 1994. Zij studeerde hier in Utrecht in 1998 af als apotheker en werd directeur van de International Office van de European Society of Clinical Pharmacy (ESCP). Van 2001 tot 2023 werkte zij bij het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in Leiden (SIR, sirstevenshof.nl), waar ze in 2015 directeur van werd en in 2016 bestuurder van SIR Holding, waar ook de academische openbare apotheken Stevenshof en Vleuten onder vallen. Deze apotheken zijn een koploper in het organiseren van onderwijs in apotheken zelf. In 2014 rondde ze haar promotieonderzoek getiteld “Clinical risk management in community pharmacies and drug interactions” af en in 2023 is zij voorzitter geworden van het Apostolisch Genootschap, een functie die zij met veel plezier vervult. Dr. Floor-Schreudering draagt alle studenten een warm hart toe en is enthousiast om veel te betekenen voor U.P.

Drs. A.J.R. Prins
De heer Prins heeft Farmacie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is erg betrokken geweest bij U.P. Hij heeft een bestuursjaar gedaan waarin hij de functie van assessor I bekleedde. Hier heeft hij mooie herinneringen aan en hij verteld er graag over. Na zijn studie is hij ziekenhuisapotheker in Schotland geweest voor een aantal jaar. Daarna is hij teruggekomen naar Nederland en heeft hij zijn registratie tot openbaar apotheker behaald. Hij verschillende functies binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) vervuld en is nu voorzitter van de KNMP. Deze functie vervult hij al een aantal jaar met groot succes. Sinds begin 2024 is hij voorzitter van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU).