De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende vereniging voor farmaciestudenten en studenten biofarmaceutische wetenschappen. Als lid van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” ben je automatisch lid van de K.N.P.S.V., en dat brengt vele mogelijkheden met zich mee!
Bestuur foto site

De K.N.P.S.V. is een landelijke vereniging, wat betekent dat niet alleen de leden van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” hieronder vallen, maar ook de leden van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studievereniging voor farmaciestudenten in Groningen, en de leden van L.P.S.V. „Aesculapius”, de studievereniging voor biofarmaceutische studenten in Leiden. Door het samenbrengen van deze verschillende verenigingen kunnen we veel van elkaar leren en elkaar steunen waar nodig. Al is het natuurlijk ook gewoon gezellig om samen te komen met andere studenten en eens een andere stad te bezoeken. Elk jaar komt het bestuur van de K.N.P.S.V. uit één van de steden, en dit jaar komen we uit Utrecht!

Om de contacten tussen de (bio-)farmaceutische studenten te bevorderen, organiseert de K.N.P.S.V., net als U.P., haar eigen activiteiten, die georganiseerd worden door onze commissies. De grootste activiteit is het jaarlijkse Congres der K.N.P.S.V., welke georganiseerd wordt door de Congrescommissie. Dit congres wordt elk jaar tijdens het Hemelvaartsweekend georganiseerd en vormt een mooie mix tussen educatieve en sociale activiteiten. Verder organiseert de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven (TOP) commissie de educatieve activiteiten, de Internationale Commissie (IC) de TWIN (zie verderop), wordt er ieder jaar een Sportdag georganiseerd door de Sportcommissie, komt vijfmaal per jaar het verenigingsblad de Folia Pharmaceutica uit, en wordt eens in de twee jaar een Beroependag georganiseerd.

Naast de binding tussen de verschillende steden, staat de K.N.P.S.V. ook voor een professioneel aspect. Zo hebben wij contact met verschillende beroepsverenigingen, namelijk de KNMP, de VJA, de NIA, de VAZA, de NVZA, de NVPF en de NVKFB. De banden met deze verenigingen geven oriënterende mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Snuffelstages te lopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek en de farmaceutische industrie. Wil jij dus bijvoorbeeld weten hoe een dag bij de afdeling Research & Development verloopt? Dan kan dat geregeld worden via de K.N.P.S.V.

Een ander belangrijk speerpunt van de K.N.P.S.V. is het internationale aspect. Wij hebben namelijk contact met de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). EPSA is de Europese equivalent van de K.N.P.S.V., waar vrijwel alle Europese landen met een farmaciestudie bij aangesloten zijn. Met EPSA organiseren we jaarlijks de TWIN, een uitwisselingsproject, waarbij wij een weekend naar het ene land gaan om daar de universitaire farmaceutische wereld en hun cultuur te leren kennen, en zij ook een weekendje naar Nederland komen. Dit jaar gaan we naar Amiens, in Frankrijk! Ook wordt er vanuit EPSA tweemaal per jaar een internationaal congres gehouden, telkens in een ander land. Tijdens deze congressen kan een educatief programma bijgewoond worden, maar er zijn ook voldoende sociale en culturele activiteiten. Als je geïnteresseerd bent in daadwerkelijk in het buitenland werken, dan bestaat het Individual Mobility Project (IMP). Dit project biedt masterstudenten of net afgestudeerde studenten de mogelijkheid om een betaalde stage voor een aantal maanden in het buitenland te doen.

Ook vanuit IPSF, de wereldwijde organisatie voor farmaceutische studenten, worden verschillende projecten georganiseerd. Zo wordt er jaarlijks een congres georganiseerd, dat qua opzet gelijk is aan een EPSA congres. Daarnaast is het mogelijk om een internationale stage te lopen, namelijk met het Student Exchange Program. Met dit programma wordt de mogelijkheid geboden aan farmaceutische studenten voor een aantal weken in een land naar keuze een stage in een apotheek te lopen. Deze stages vinden meestal plaats in de zomer, zodat je er geen colleges voor hoeft te missen. Een mooie kans om de farmacie in je droomland te leren kennen en hier ook nog eens een prachtige vakantie aan vast te plakken!

Ben je geïnteresseerd geraakt in de K.N.P.S.V., of heb je een vraag aan de hand van het bovenstaande stuk? Schroom dan vooral niet om een mail te sturen naar bestuur@knpsv.nl, spreek één van ons aan op een activiteit van U.P., volg ons op facebook of kijk op de website www.knpsv.nl!

K.N.P.S.V.-bestuur 2016-2017:

Fleur van Gelder Voorzitter
Inge ten Seldam Secretaris
Niek Metzlar Penningmeester
Ceren Zwijnenburg Commissaris Buitenland
James Nyirenda Commissaris Algemene Zaken

The Royal Dutch Pharmaceutical Students’ Association, or K.N.P.S.V. in short, is the national association for pharmacy students and students of (bio)pharmaceutical sciences. If you are a member of U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, you are automatically a member of the K.N.P.S.V., which gives you some advantages on top of the advantages of being a member of U.P.!

As said, the K.N.P.S.V. is a national association, which means it doesn’t just cover members of U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, but also members of G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” in Groningen and members of L.P.S.V. „Aesculapius” in Leiden. The K.N.P.S.V. binds the different associations together so we can learn and benefit from each other. As different cities are covered, the executive board is from a different city every year. This year we are situated in Utrecht!

To connect the pharmaceutical students from the different cities, the K.N.P.S.V. organizes various activities throughout the year. The most memorable activity is the annual Congress of the K.N.P.S.V., which takes place during the Ascension Weekend. We also have our educative activities, such as the Personal Development Day and the activity with medical students, various international activities, our annual sports activity, a first year students’ activity, and once every two years we hold a career event.

Other than connecting the pharmaceutical students, the K.N.P.S.V. also has a professional aspect. We have our connections with various professional organizations, which gives the students the possibility to orient on their future in an early stage. Through these professional organizations it’s possible to do an orienting internship.

The K.N.P.S.V. also has a large focus on the international pharmaceutical world. We keep contact with the European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) and the International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). With EPSA we organize an exchange every year called the TWIN. During the TWIN we visit a city in a foreign country for a weekend and get to know their pharmaceutical education and their culture. They also visit the Netherlands, so that they can get to know our pharmaceutical education and our culture. EPSA also organizes Congresses twice a year, during which there will be an educational, social and cultural program. Each Congress takes place in a different country in Europe. IPSF also organizes an international Congress every year, and while the set-up is the same, they are not restricted to a country in Europe. Through EPSA and IPSF it is also possible to do an international internship in the country of your choosing, for a couple of weeks, or even for a couple of months.

Have you become interested in the K.N.P.S.V.? Or have you become curious for the possibilities for you? Please contact us! You can send a mail to bestuur@knpsv.nl, follow us on Facebook or you can talk to us during one of the activities of U.P.!