De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende vereniging voor farmaciestudenten en studenten biofarmaceutische wetenschappen. Als lid van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” ben je automatisch lid van de K.N.P.S.V., en dat brengt vele mogelijkheden met zich mee!
Bestuur foto site

De K.N.P.S.V. is een landelijke vereniging, wat betekent dat niet alleen de leden van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” hieronder vallen, maar ook de leden van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studievereniging voor farmaciestudenten in Groningen, en de leden van L.P.S.V. „Aesculapius”, de studievereniging voor biofarmaceutische studenten in Leiden. Door het samenbrengen van deze verschillende verenigingen kunnen we veel van elkaar leren en elkaar steunen waar nodig. Al is het natuurlijk ook gewoon gezellig om samen te komen met andere studenten en eens een andere stad te bezoeken. Elk jaar komt het bestuur van de K.N.P.S.V. uit één van de steden, en dit jaar komen we uit Groningen!

Om de contacten tussen de (bio-)farmaceutische studenten te bevorderen, organiseert de K.N.P.S.V., net als U.P., haar eigen activiteiten, die georganiseerd worden door onze commissies. De grootste activiteit is het jaarlijkse Congres der K.N.P.S.V., welke georganiseerd wordt door de Congrescommissie. Dit congres wordt elk jaar tijdens het Hemelvaartsweekend georganiseerd en vormt een mooie mix tussen educatieve en sociale activiteiten. Verder organiseert de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven (TOP) commissie de educatieve activiteiten, de Internationale Commissie (IC) de TWIN (zie verderop), wordt er ieder jaar een Sportdag georganiseerd door de Sportcommissie, komt vijfmaal per jaar het verenigingsblad de Folia Pharmaceutica uit, en wordt eens in de twee jaar een Beroependag georganiseerd. Daarnaast zijn er dit jaar twee extra commissies actief die in 2018 het EPSA Annual Congress zullen organiseren en de pre congres tour. Twee fantastische evenementen die voor alle Europese farmaciestudenten te bezoeken zijn!

Naast de binding tussen de verschillende steden, staat de K.N.P.S.V. ook voor een professioneel aspect. Zo hebben wij contact met verschillende beroepsverenigingen, namelijk de KNMP, de VJA, de NIA, de jongNVZA, de NVZA, de NVPF en de NVKFB. De banden met deze verenigingen geven oriënterende mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Snuffelstages te lopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek en de farmaceutische industrie. Wil jij dus bijvoorbeeld weten hoe een dag bij de afdeling Research & Development verloopt? Dan kan dat geregeld worden via de K.N.P.S.V.

Een ander belangrijk speerpunt van de K.N.P.S.V. is het internationale aspect. Wij hebben namelijk contact met de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). EPSA is de Europese equivalent van de K.N.P.S.V., waar vrijwel alle Europese landen met een farmaciestudie bij aangesloten zijn. Met EPSA organiseren we jaarlijks de TWIN, een uitwisselingsproject, waarbij wij een weekend naar het ene land gaan om daar de universitaire farmaceutische wereld en hun cultuur te leren kennen, en zij ook een weekendje naar Nederland komen. Ook wordt er vanuit EPSA tweemaal per jaar een internationaal congres gehouden, telkens in een ander land. Tijdens deze congressen kan een educatief programma bijgewoond worden, maar er zijn ook voldoende sociale en culturele activiteiten. Dit jaar wordt het EPSA-congres georganiseerd door de Reception Committee en zal het congres in Nederland plaatsvinden! De pre congres tour, een aantal dagen waarin het land bezichtigt kan worden door de bezoekers van het congres, wordt door de PCT georganiseerd. Als je geïnteresseerd bent in daadwerkelijk in het buitenland werken, dan bestaat het Individual Mobility Project (IMP). Dit project biedt masterstudenten of net afgestudeerde studenten de mogelijkheid om een betaalde stage voor een aantal maanden in het buitenland te doen.

Ook vanuit IPSF, de wereldwijde organisatie voor farmaceutische studenten, worden verschillende projecten georganiseerd. Zo wordt er jaarlijks een congres georganiseerd, dat qua opzet gelijk is aan een EPSA-congres. Daarnaast is het mogelijk om een internationale stage te lopen, namelijk met het Student Exchange Program. Met dit programma wordt de mogelijkheid geboden aan farmaceutische studenten voor een aantal weken in een land naar keuze een stage in een apotheek te lopen. Deze stages vinden meestal plaats in de zomer, zodat je er geen colleges voor hoeft te missen. Een mooie kans om de farmacie in je droomland te leren kennen en hier ook nog eens een prachtige vakantie aan vast te plakken!

Ben je geïnteresseerd geraakt in de K.N.P.S.V., of heb je een vraag aan de hand van het bovenstaande stuk? Schroom dan vooral niet om een mail te sturen naar bestuur@knpsv.nl, spreek één van ons aan op een activiteit van U.P., volg ons op facebook of kijk op de website www.knpsv.nl!