Het 125e bestuur

Waarde leden der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”,

Komend jaar staat in het teken van het 25e Lustrum. Een oude vereniging zoals U.P. heeft door al deze jaren veel geschiedenis en tradities opgebouwd. Als het 125e bestuur willen wij wederom alle studenten van het departement Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht de mogelijkheid bieden verbreding of verdieping in hun studententijd te vinden. Daarnaast biedt U.P. een breed scala aan recreatieve activiteiten waarbij medestudenten elkaar beter kunnen leren kennen. Dit willen wij mogelijk maken aan de hand van de volgende punten.

Foto 125e bestuur der U.P.S.V. Unitas Pharmaceuticorum

Integratie

Studenten aan het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht vormen een divers publiek, dat wij graag bereiken. Afgelopen jaar heeft een alcoholvrije activiteit plaatsgevonden om dit te realiseren. Wij zullen deze activiteit wederom laten organiseren. De activiteit zal worden georganiseerd door de Studiecommissie. Hierdoor heeft de nieuwe Studiecommissie eerder in het academische jaar al een zichtbare activiteit. Deze activiteit zal in het teken staan van een denksport. De extra activiteit van de Sport- & Gezelligheidscommissie, die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden in de derde periode, zal blijven staan. Deze activiteit zal in het thema staan van het welzijn van de student.

Door het jaar heen willen wij meer aandacht schenken aan, en gebruik maken van, bijzondere dagen. Zo kan de vereniging stilstaan bij dagen gewijd aan minderheidsgroepen, bijvoorbeeld de lhbt-gemeenschap. Hiermee willen wij benadrukken dat de deuren van U.P. voor iedereen open staan. Ook zullen er luchtige thema’s aan bod komen. Dit zal zorgen voor meer interactie met de leden. Op basis van het thema van de dag zal de invulling verschillen.

Commissies

Door de inzet van actieve leden kan U.P. de vereniging zijn zoals wij haar kennen. Wij vinden het belangrijk dat actieve leden hier waardering voor terugkrijgen. Centraal zal staan dat het werk van leden en commissies zichtbaarder wordt voor de gehele vereniging. Een manier waarop wij persoonlijk meer aandacht aan commissies willen besteden is een commissie gerelateerde activiteit tijdens het uur waarin het bestuur normaliter een commissie ontmoet.

Wij willen ons gaan inzetten voor het verwezenlijken van een intercontinentale buitenlandexcursie voor het jaar 2021. Een intercontinentale buitenlandexcursie biedt de mogelijkheid tot een verbredende blik die verder dan Europa strekt. Wij willen op mondiaal niveau studenten van het departement Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht op de kaart zetten bij buitenlandse bedrijven en universiteiten. Wij zullen ons gaan verdiepen in de mogelijkheden om financiële ondersteuning te genereren voor deze excursie. Ter ondersteuning hiervoor zullen wij een zeskoppige Buitenlandexcursiecommissie installeren, waarin zowel een quaestor I als II in functie zal treden. Ook zullen wij in gesprek gaan met het departement om te overleggen hoe zij een intercontinentale buitenlandexcursie voor ogen zien.

Promotie

Wij willen de sociale media van U.P. diverser en interactiever presenteren aan onze leden. Wij zullen de vele functies die de sociale media accounts bieden benutten en optimaliseren waar mogelijk. Zo kan voor de promotie van de bijzondere dagen goed gebruik gemaakt worden van de sociale media.

Verder streven wij ernaar onze commissies meer erkenning te geven. Per commissie kan een Instagram filmrol bijgehouden worden, zodat ook voor leden duidelijk is wat de commissie doet. In een filmrol kunnen de Instagram verhalen worden opgeslagen, zodat hier later nog op terug kan worden gekeken. Ze zijn dan langer dan 24 uur beschikbaar en kunnen worden bekeken via de Instagrampagina van U.P.S.V. ‘‘Unitas Pharmaceuticorum’’. Ook kunnen de nieuw geïnstalleerde commissies zich hier presenteren.

Onderwijs

Wij streven ernaar de contacten van U.P. in de farmaceutische industrie te gebruiken om studenten een interessante uitdaging te bieden door casussen aan te leveren. Wij zullen hiervoor een uitbreiding maken op de U.P.-website waarop deze casussen kunnen worden aangeboden. Deze uitbreiding zal komen onder het kopje onderwijs en zal kleine casussen bevatten die kunnen worden opgelost door geïnteresseerde studenten.

Wij willen de communicatie en samenwerking tussen het honoursonderwijs en U.P. verbeteren. Dit gaan wij onder andere realiseren door het Honours Programme Pharmaceutical Sciences en het Honours Programme Innovation in Pharmacy meer onder de aandacht te brengen bij onze leden. Zo zullen wij vroegtijdig studenten inlichten over de mogelijkheden van het honoursonderwijs en een pagina op de U.P.-website aanmaken met extra informatie en toelichtingen. Tegelijkertijd worden wetenschappelijke U.P.-activiteiten bij honoursstudenten aangedragen via de honoursnieuwsbrief. Daarnaast zal er meer rekening gehouden worden met de agenda van U.P. bij het plannen van honoursactiviteiten.

Als het 125e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” zullen wij U.P. leiden naar ons beste inzicht. Zo zullen we tradities en memorabele gebeurtenissen onderhouden en waar nodig aanvullen. Met bovenstaande punten zijn wij ervan overtuigd dat wij de leden verdieping en verbreding kunnen bieden in hun studententijd. De mooiste en oudste faculteitsvereniging van Utrecht zal hierdoor immer voortbewegen.

 

praeses Lennart Mak
ab actis Rob Lek
quaestor Jelle Stoelinga
assessor I Nanette Becht
assessor II Carlon van Gerven