Groep A. Commissies

Bestuur
U.P.-bestuur 15 points
K.N.P.S.V.-bestuur 15 points
Departementaal bestuur 10 points
Departementale Commissies
Faculteitsraad (Betawetenschappen) 6 points
Opleiding Programma Leiders Overleg (OPLO) 2 points
Opleidingsadvies Commissie (OAC) 4 points
Onderdeelscommissie (ODC) / Departementsadviescommissie (DAC) 4 points
Grote U.P.-commissies
Almanakcommissie 8 points
Buitenlandexcursiecommissie 8 points
Diescommissie 8 points
Lustrumcommissie 10 points
Kleine U.P.-commissies
Carrièredagcommissie 6 points
CPS-commissie 4 points
Eerstejaars Feest Commissie 4 points
Internetcommissie 4 points
Introductiecommissie 6 points
KookCie 4 points
Master commissie 4 points
Multimedia commissie 4 points
Sport & Gezelligheidcommissie 4 points
Studiecommissie 4 points
Toneelcommissie 4 points
UP to Date-commissie 6 points
ZUL 4 points
K.N.P.S.V.-commissies
Reception Committee IPSF of EPSA-congres 10 points
Beroependagcommissie 6 points
Congrescommissie 8 points
Folia 6 points
Internationale Commissie 6 points
Toekomst en Opleidings Perspectieven Commissie (TOP) 6 points

Groep B. Deelname aan Wetenschappelijke Activiteiten

Symposia, Excursies, Congressen
U.P. Buicie 4 points
K.N.P.S.V. SEP (Student Exchange Program) 4 points
EPSA/IPSF Congres 4 points
Symposium K.N.P.S.V Congres 2 punt
U.P. Diessymposium/Buitendag 2 punt
U.P. FTO-dag 1 punt
U.P. Excursies (diverse) 1 punt
KNMP congres/Voorjaarsdag 2 punt
KNMP Farmaceutisch Historische dag 2 points
Figon congres 2 points
Evt. Andere symposia/congressen 1 punt