FAQ – Nieuw curriculum september 2016 master Farmacie

1. Krijg ik te maken met het nieuwe mastercurriculum?

Je krijgt hier alleen mee te maken, als je nog een onderdeel moet volgen uit het oude curriculum wat niet meer wordt gegeven. Zie ook vraag 3.

2. Tot wanneer kunnen de vaardigheden herkanst worden?

De vaardigheden kunnen tot en met studiejaar 2018-2019 herkanst worden. Herkansingen zullen een beperkt aantal keer per jaar in een herkansingsperiode worden aangeboden.

3. Als ik een vak niet haal van de oude master, kan ik dat dan nog overdoen?

Alle vakken zullen nog een beperkt aantal keer gegeven worden. Zie tabel 1 voor een overzicht van alle vakken en wanneer zij voor het laatst worden gegeven.  Voor elk vak uit de ‘oude’ master zal worden vastgesteld wat een student die dit vak niet heeft gehaald als alternatief programma moet doen. Voor de meeste vakken zal een alternatief vak in de nieuwe master worden aangewezen, maar er zijn ook alternatieven denkbaar zoals een individueel traject. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is de overgangsmaatregel vastgelegd. Naast de vaste overgangsmaatregel zal het mogelijk en soms nodig zijn maatwerk vast te stellen voor een individuele student door de examencommissie.

4. Krijg ik vrijstelling voor behaalde onderdelen van een vak, die ik dit jaar niet heb gehaald en wat volgend jaar ook niet meer gegeven zal worden?

Dit zal maatwerk zijn per vak. Indien mogelijk wordt er vrijstelling verleend of misschien vrijstelling verleend voor bepaalde onderdelen in een cursus.

5. Vanaf de zomer van 2016 wordt het huidige weekje met geneeskunde niet meer gegeven, maar dit is een verplicht onderdeel van mijn oude curriculum en ik heb het nog niet kunnen volgen. Wat moet ik nu doen?

Je hoeft je geen zorgen te maken. Geneeskunde zelf heeft ook een curriculumherziening  waardoor vanaf studiejaar 2016-2017 een nieuwe gezamenlijke week met geneeskunde georganiseerd zal worden rondom polyfarmacie. Je kunt er dus nog steeds aan deelnemen.