FAQ – Nieuw curriculum september 2016 bachelor Farmacie

1. Ik heb niets met het nieuwe curriculum te maken, of toch wel?

Zo lijkt het misschien, maar niets is minder waar. Op twee manieren kun je te maken krijgen met het nieuwe curriculum.

  1. Alle bachelor studenten die vanaf september 2016 beginnen met de master zullen de nieuwe master gaan volgen.
  2. Als je nu nog in het oude curriculum zit, krijg je te maken met het nieuwe curriculum. De oude vakken worden niet meer gegeven. Je zult dan een gelijkend nieuw vak moeten volgen. Het schema met wanneer welke vakken voor het laatst gegeven worden vind je bij vraag 2.

2. Als ik een vak niet haal van de oude bachelor, hoe kan ik dat vak vervangen?

Als je bent begonnen aan de oude bachelor dan maak je die in principe af. Als je één van de vakken niet haalt, moet je een nieuw vak moeten volgen dat hier op lijkt. In tabel 1 hier onder staat aangegeven welke nieuwe vakken een alternatief bieden voor de oude vakken.

Tabel 1. Equivalentietabel: Vervanging ‘blokken oude stijl’ door ‘cursussen nieuwe stijl’.

Blok oude stijl Cursus nieuwe stijl
FA-101 Apotheker en geneesmiddel FA-BA101 Inleiding in de Farmacie
FA-102 Moleculaire interacties FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen
FA-103 Celbiologie FA-BA104 Werking van geneesmiddelen*
FA-104 Fysische en analytische farmacie FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen
FA-105 Intracellulaire communicatie FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen
FA-107 Geneesmiddelonderzoek FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen
FA-201 Geneesmiddel en patiënt FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen
FA-200 Geneesmiddelbinding en werking FA-BA104 Werking van geneesmiddelen*
 
FA-202 Bereiding en Analyse* FA-BA202 Productzorg + FA-319 bioanalyse
FA-203 Informatiebronnen* S-203 Wetenschappelijk abstract
FA-204 Circulatie FA-BA302 Cardiovasculair systeem
FA-206 Infecties FA-BA201 Infectie en afweer
FA-208 Bio-equivalentie* FA-BA202 productzorg
 
FA-302 Ontstekingen FA-BA303 Auto-immuniteit
FA-303 Farmacologie van het CZS FA-BA301 Psychofarmacologie
FA-304 Huid en dermatica FA-BA305 Huidaandoeningen
FA-305 Biotechnologie FA-BA204 Complexe geneesmiddelen

* Ontbrekende studiepunten in de major dienen te worden ingevuld met cursussen die worden aangeboden vanuit de Farmaceutische Wetenschappen.

3. Tot wanneer kunnen de vaardigheden herkanst worden?

Tot het studiejaar 2017-2018 kunnen bijna alle skills nog herkanst worden. In onderstaande tabel is weergegeven tot wanneer een bepaalde skill herkanst kan worden.

Tabel 2. Aanbod en toetsing van vaardigheden behorende bij de bachelor ‘oude stijl’.

6B: Aanbod en toetsing van vaardigheden behorende bij de bachelor ‘oude stijl’. Cursus Aangeboden t/m studiejaar
R-101 Diagnostische rekentoets 2016-2017
R-104 Schriftelijke rekentoets 2016-2017
R-200 Schriftelijke rekentoets 2017-2018
R-202 Farmaceutische rekentoets 2017-2018
R-208 Farmaceutische rekentoets 2017-2018
R-301 Farmacokinetische rekentoets 2018-2019
 
I-208 Beoordeling labjournaal 2017-2018
 
M-100 Presentatie, niveau 1 2016-2017
M-200 Presentatie, niveau 2 2017-2018
M-201 Interview met patiënt (niveau 1) 2016-2017
M-203 Samenwerkingsgesprek 2017-2018
M-204 Informerend gesprek 2017-2018
M-301 Interview met patiënt (niveau 2) 2018-2019
 
S-103a Taaltoets 2016-2017
S-103b Wetenschappelijk taalgebruik 2016-2017
S-203 Wetenschappelijk abstract 2017-2018
S-301 Wetenschappelijk samenvatting 2018-2019
S-306 Advies kwaliteitsprocedure 2018-2019
 
L-202 Analyse standaard 2017-2018
 
B-101 Bereiden niveau 1 2016-2017

4. Zijn er specifieke ingangseisen voor de cursussen gegeven in de nieuwe bachelor?

Er zijn geen specifieke ingangseisen voor de Farmacie vakken. Zoals nu moet je wel alle niveau 1 vakken gehaald hebben voor je aan niveau 3 vakken mag beginnen. Met de rest van de vakken mag je schuiven. Voor keuzevakken buiten Farmacie is het wel mogelijk dat daar ingangseisen aan zitten.

5. Kan ik mijn oude boeken nog gebruiken?

Als je een vak niet haalt en je moet een vak van de nieuwe bachelor gaan volgen, dan kan het zo zijn dat je daar nieuwe boeken voor nodig.

 

Heb je meer vragen over het nieuwe curriculum? Stuur dan een mail naar assessor1@upsv.nl