Na veel kritiek en geprotesteer is het voorstel van minister Bussemaker voor het vervangen van de basisbeurs voor studenten voor een sociaal leenstelsel toch door de eerste kamer gekomen. Wat de concrete gevolgen zijn van deze maatregelen kun je hieronder lezen.

Leenstelsel 2015
Wat houdt het concreet in?

1. Alle nieuwe bachelor- en masterstudenten krijgen geen basisbeurs meer. De aanvullende beurs blijft bestaan.

2. Alle huidige studenten krijgen maximaal het nominaal aantal jaren dat je over je studie mag doen aan basisbeurs. Als je dus in je derde studiejaar zit van een universitaire bachelor, kan je geen aanspraak meer maken op je vierde (master studiefinanciering) jaar. Als je in je eerste studiejaar zit, krijg je hierna nog twee jaar basisbeurs.

3. Als je uitgelopen bent en je krijgt nu nog basisbeurs, hoef je dat niet terug te betalen. Per 1 september stopt je basisbeurs dan wel. Het kan lonen om je per februari voor een nieuwe studie (bijvoorbeeld master) in te schrijven, dan val je onder de regels voor huidige studenten.

Voor meer en gedetailleerdere informatie kun je hier kijken:http://vidius.nl/leenstelsel-grote-lijnen/. Ook kun je altijd VIDIUS vragen hoe het precies voor jou zit via info@vidius.nl of 030-253 6251.

Overige ontwikkelingen rond het leenstelsel
1. Verschillende studentenorganisaties, waaronder ook Utrechtse bètastudieverenigingen, hebben een brief aangeboden aan politici met het verzoek om een compensatieregeling voor meerjarige masters. Op dit moment is daar geen sprake van maar het kan dat daar binnenkort over gepraat wordt, zeker als blijkt dat nu veel minder studenten zo’n master gaan doen.

2. Zoals jullie wellicht hebben meegekregen gaan er geluiden dat de Utrechtse onderwijsinstellingen de bestuursbeurzen willen versoberen of zelfs afschaffen. Uiteraard zijn wij hier fel op tegen want zonder basisbeurs én bestuursbeurs wordt het een enorme uitdaging voor alle studentenorganisaties om nog bestuursopvolgers te vinden. Daarom schreef Vidius er dit opinieartikel over: http://www.dub.uu.nl/artikel/opinie/behoud-bestuursbeurzen.html. Naar aanleiding van dit artikel zijn dinsdag tijdens het debat vragen gesteld over bestuursbeurzen. De minister heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat deze afgeschaft worden. VIDIUS en de VIDIUS studieverenigingenraad houden dit uiteraard scherp in de gaten.

3. Verder monitoren wij de gang van zaken rond het leenstelsel. Merken jullie dus de komende tijd dat er nog heel veel onduidelijkheid bestaat of dat veel studenten andere keuzes maken door het leenstelsel, vragen wij of jullie dat aan ons door willen geven. Dan kunnen wij dat aan het ministerie doorgeven.

Maatregelen in het hoger onderwijs 2012-2013
Per 1 augustus 2012 worden diverse maatregelen over de financiering van het hoger onderwijs en studenten van kracht. Andere maatregelen waren al ingegaan, maar noemen we hier voor de volledigheid toch. Met behulp van dit document willen de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) je informeren over de volgende maatregelen:

• Het inkorten van het studentenreisrecht.

• De harde knip.

• Het collegegeld voor tweede studies.

Deze maatregelen staan wettelijk gezien los van elkaar, maar kunnen elkaar in de praktijk versterken. Het kan goed mogelijk zijn dat je met een of meerdere van deze maatregelen te maken krijgt komend jaar, informeer jezelf daarom goed op wat komen gaat.

Studentenreisrecht
Het recht op een OV-kaart wordt ingekort. Op dit moment heb je je nominale studieduur (bachelor én master) plus 3 jaar recht op een OV-kaart. Dit reisrecht wordt ingekort tot nominale studieduur plus 1 jaar. De manier waarop de uitloop voor het studentenreisrecht berekend wordt is anders dan de berekening voor de langstudeerboete. Hou hier rekening mee.

De langstudeerboete
De langstudeerboete is weer afgeschaft. De studenten die deze boete hebben betaald zullen hun teveel betaalde collegegeld weer retour krijgen.

De harde knip

De harde knip houdt in dat studenten hun bachelor volledig moeten hebben afgerond voordat ze aan een master mogen beginnen. De regeling gaat in vanaf studenten die in 2009-2010 gestart zijn met hun bachelor opleiding. Deze moeten al hun bachelorvakken voldoen voor ze kunnen beginnen met een master, ook al is deze aan dezelfde instelling.

Tweede studie
De overheid financiert voortaan slechts één bachelor en één master. Zodra de student een bachelor of master heeft afgerond en een tweede bachelor of master wil starten, moet hij instellingscollegegeld betalen. De instelling bepaalt hoe hoog dit bedrag wordt. Het instellingstarief kan per instelling sterk variëren voor dezelfde studie. Er is tot en met collegejaar 2012-2013 en overgangsregeling die onder bepaalde voorwaarden een uitzondering maakt. Deze uitzondering geld alleen voor studenten die een tweede studie starten voordat zij hun eerste studie hebben afgerond.

Rechts zijn een aantal factsheets te vinden over de maatregelen die op 1 september 2012 van kracht worden. Kijk voor een overzicht en andere sheets op lkvv.nl, lsvb.nl of iso.nl.

Navigeer