Het oud-besturendiner 2024 zal plaatsvinden op vrijdag 13 september 2024 en zal aanvangen om 19:00 uur.

Aanmelden kan hieronder. Aangemeld zijn:

– Harald van den Born  (98)

– Leroy Roscher (129)

– Imme Bogaards (129)

– Renzo Zwinkels (129)

– Charlotte van den Hurk (129)

– Thijn van Kippersluis (129)

– Lisanne van Elk (130)

– Isabelle van Wijngaarden (130)

– Wilko van Essen (130)

– Rachel Veerbeek (130)

– Didier de Weille (130)

Oud-besturendiner 2024