Het 128e bestuur der

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

DSC_2152

praeses Ghislaine Feron
ab actis Emma Holler
quaestor Daan Obdam
assessor I Ilja Timmermans
assessor II Jelle Rietveld

Navigeer

Beleidsplan

Geachte leden der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”,

Wij, het 128e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, hebben de volgende onderwerpen opgesteld binnen ons beleidsplan. Hiermee zullen wij in het bestuursjaar 2022-2023 op het succesvolle en professionele karakter van de vereniging voortbouwen, zoals zij deze al decennia lang bezit.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker begrip aan het worden in de maatschappij. Daarom zullen wij de vereniging te verduurzamen waar mogelijk. Een voorbeeld hierbij is het inperken van het gebruik van wegwerpmaterialen, zoals plastic borden en bekertjes, en papier. Ook zal er worden gekeken naar recyclebare opties. Daarnaast zullen wij dit thema gedurende ons bestuursjaar op verschillende manieren terug laten komen, bijvoorbeeld door het organiseren van een themaweek. Hiermee zullen wij leden een beeld te schetsen van hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzamere vereniging. Zo zal de vereniging een actieve houding uitstralen op het gebied van participatie aan maatschappelijk belangrijke kwesties en zullen de leden zich hier meer bewust van worden.

Gezonder U.P.-hol

Het U.P.-hol is bij uitstek dé plek waar leden elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een drankje en versnaperingen. Het is echter van belang dat er diversiteit aan versnaperingen en drankjes op het U.P.-hol aanwezig is. Daarom zullen wij ons inzetten voor meer houdbare, gezonde versnaperingen en drankjes op het U.P.-hol. Ook zullen wij ongezonde snacks die weinig tot niet worden verkocht uit het assortiment halen. Daarnaast zullen wij een groenere omgeving van het U.P.-hol maken door planten op het U.P.-hol te plaatsen en te verzorgen. Dit draagt bij aan een gezondere en frissere omgeving.

Sociale media

Sociale media krijgen steeds meer aandacht als informatiebron. Daarom zullen wij de sociale media van U.P. optimaliseren door deze een nieuwe uitstraling te geven. Herkenbaarheid speelt een grote rol wanneer het gaat om de aandacht van studenten op sociale media. We zullen dan ook zorgen voor meer eenheid binnen geplaatste berichten op onder andere Instagram en Facebook door gebruik te maken van vaste sjablonen bij berichten, ontworpen middels Photoshop. Daarnaast zullen we de kansen voor deelname aan activiteiten voor alle leden gelijktrekken door tweemaal wekelijkse, vaste inschrijfmomenten op de U.P.-site te hanteren welke buiten college-uren vallen.

U.Podcast

Om de betrokkenheid van de leden binnen U.P. te vergroten zullen wij driemaal per jaar een U.Podcast realiseren. Deze zal worden gecreëerd door verschillende commissieleden die affiniteit hebben met het maken van podcast en het U.P.-bestuur. Binnen deze U.Podcast staan de commissieleden geheel vrij om U.P.-leden, farmaceutische experts of professoren te interviewen om zo een goed beeld geven van het studentenleven en de toekomst na de studie. Daarnaast kan de U.Podcast ook gebruikt worden om activiteiten na te bespreken of leden te enthousiasmeren voor aankomende activiteiten. De taken met betrekking tot de U.Podcast zullen zijn: het afnemen van de interviews en het voorbereiden, bewerken en publiceren op Spotify van de U.Podcast. Na elke publicatie zal er een evaluatiemoment plaatsvinden samen met de makers en zal er een enquête worden verstuurd naar leden.

Ruilbibliotheek

De ruilbibliotheek dient als kleine bibliotheek waar boeken uitgewisseld en gelezen kunnen worden. Zo kunnen leden hun favoriete boeken delen met elkaar. We zullen een onderscheid maken tussen boeken die op het U.P.-hol blijven en aldaar mogen worden gelezen en boeken die geruild mogen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld romans, farmacie gerelateerde werken (met uitzondering van studieboeken), Farmaceutische Weekbladen, almanakken en UP to Dates. Deze ruilbibliotheek zal worden vormgegeven als een kleine boekenkast en wordt op het U.P.-hol geplaatst.

Wij zijn van mening dat aan de hand van bovenstaande onderwerpen wederom een groots verenigingsjaar zal worden neergezet, zoals U.P. en haar leden dat verdienen en zoals dat al 127 jaar gebeurt.

Het 128e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”