Het 129e bestuur der

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

DSC_2152

praeses Leroy Roscher
ab actis Imme Bogaards
quaestor Renzo Zwinckels
assessor I Charlotte van den Hurk
assessor II Thijn van Kippersluis

Navigeer

Beleidsplan 

Geachte leden der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”,

Met trots presenteren wij, het 129e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, u ons beleidsplan. Door middel van dit beleidsplan zullen wij als bestuur onze visie en doelen presenteren die waardevol zijn voor aankomend verenigingsjaar.

Evaluatie activiteiten

U.P. kent vele diverse activiteiten. Wij vinden het erg belangrijk hoe de leden de activiteiten ervaren. Komend jaar gaan wij extra aandacht besteden aan de evaluatie van activiteiten in samenwerking met de leden. Hierbij gaan wij een lijst maken van activiteiten waarbij wij van mening zijn dat deze manier van evalueren relevant is waarbij feesten en borrels geëxcludeerd worden. Wij gaan deelnemers actief benaderen om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben binnen de vereniging. Wij gaan tien procent van de deelnemers benaderen met een minimum van vijf deelnemers. Naar aanleiding van de evaluatie kunnen de activiteiten in de toekomst geoptimaliseerd worden. Wij vinden het belangrijk om de persoonlijke ervaringen van deelnemers te documenteren om zo gehoor te geven aan de behoeften van de leden.

Mentale gezondheid

De afgelopen jaren begint mentale gezondheid een steeds grotere rol te spelen, daarom vinden wij het belangrijk om binnen U.P. hier extra aandacht aan te besteden. Wij gaan dit doen door het thema ‘mentale gezondheid’ binnen een educatieve activiteit meer aan het licht te brengen. Bovendien zullen wij informatie verschaffen over de vertrouwenscontactpersonen, faciliteiten die de universiteit te bieden heeft, tips die mentale gezondheid kunnen bevorderen en hoe men om kan gaan met tentamenstress. Deze informatie zullen wij delen door middel van een grote poster, dia’s op de TV op het U.P.-hol en de sociale media. Wij gaan een hoogtepunt maken op de instagram zodat deze informatie gemakkelijk terug te vinden is. Het doel hiervan is om meer bewustwording te creëren over ieders mentale welbevinden en om de drempel te verlagen voor studenten als ze ergens mee zitten.

U.P. in beweging

In een maatschappij waar we continu achter onze computer schermen zitten, is bewegen essentieel. Wij gaan een gezonde leefstijl, ofwel sport, benadrukken door twee extra sportactiviteiten te organiseren. Deze activiteiten zullen wij onder andere in samenwerking met sportverenigingen realiseren. Verder gaan wij de U.P.-strava weer actief promoten om een platform te hebben waar leden elkaars sportactiviteiten kunnen bekijken. Het doel hiervan is om elkaar te motiveren om te gaan sporten.

SAC

Wij zullen het Studie Actief Certificaat meer gaan promoten om bekendheid te creëren voor de SAC-punten. Wij gaan dit doen door een informatieposter te ontwerpen en een informatiefilmpje te maken voor op de website en sociale media. Uit de poster en het filmpje zal blijken wat de SAC-punten inhouden en wat de toegevoegde waarde hiervan is. Dit om leden nog meer te motiveren om naar wetenschappelijke activiteiten te komen.

Dit beleidsplan vormt het kader waarbinnen wij het komende jaar zullen functioneren. Op deze manier kan er samen met de leden, wederom, voor U.P. een prachtig jaar van worden gemaakt.

Het 129e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”