Doel

Het fonds heeft ten doel financiële steun te geven, in de vorm van subsidie,

aan activiteiten georganiseerd door leden van U.P.S.V. “Unitas

Pharmaceuticorum”, waarvoor op andere wijze geen of onvoldoende financiële

middelen ter beschikking staan.

 

Middelen

De bijdrage uit het fonds bestaat uit maximaal 50% van de totale

kosten van de activiteit, tenzij het een bedrag onder de €50,- is.

 

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een aanvraag voor een bijdrage uit

het activiteitenfonds moet aan de volgende criteria worden voldaan.

Criterium 1: U bent lid van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

Criterium 2: U organiseert een activiteit die in de lijn liggen met de doelstellingen van U.P.

Criterium 3: Per activiteit kan 1 aanvraag worden gedaan.

Criterium 4: Er zijn niet voldoende financiële middelen om de activiteit te financieren.

Criterium 5: De activiteit wordt voor het eerst georganiseerd of voor het eerst in deze

vorm.

 

Aanvraag

Een aanvraag kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar

Quaestor@upsv.nl. De e-mail moet een voorlopige begroting bevatten en een motivatie

waarom deze activiteit een bijdrage nodig heeft.

 

Resultatenrekening

Na afloop van de activiteit wordt een resultatenrekening opgestuurd

naar Quaestor@upsv.nl. Dit ter controle van het financiële beleid en de definitieve

goedkeuring voor de uitkering van dit bedrag.

 

Deadlines

– 4 weken voor aanvang van de activiteit moet de aanvraag worden ingediend

– 2 weken voor aanvang van de activiteit wordt voorlopige goedkeuring bekend

gemaakt

– 3 weken na het plaatsvinden van de activiteit wordt de resultatenrekening

opgestuurd

– 5 weken na het plaatsvinden wordt definitieve goedkeuring toegekend en wordt

overgegaan tot uitbetaling