2016 / 2017

Leroy Lepelaars Praeses
Esther Schrurs Lid
Lisanne Verwiel Lid
Nienke op ’t Hoog Lid
Emiel Leegwater Lid
Roel Pieters Lid

2015 / 2016

Wij zijn een commissie die in het leven is geroepen om de masterstudent weer meer bij U.P. te betrekken. We organiseren daarom door het jaar heen verschillende activiteiten. Dit zijn zowel activiteiten waarop de drukke masterstudent zijn hoofd even lekker leeg kan maken en niet hoeft na te denken over zijn toekomst, als activiteiten waarbij die toekomst juist centraal staat. We organiseren een netwerkborrel voor 5e en 6e jaars en proberen een laagdrempelige sfeer te creëren, waarbij ontspannen met verschillende spelers uit het werkveld geborreld kan worden over je toekomst. Ook is iedereen
welkom om deel te nemen aan ons masterdiner of 1 van de activiteiten voor het 2e en 4e EFC-feest. Je ziet het, we organiseren genoeg dit jaar en hopen dan ook dat we veel mensen mogen ontvangen op onze activiteiten.

Commissieleden

Max Nievaart Praeses
Sandra Korsten Lid
Chuck van de Capelle Lid
Dieuwertje Geel Lid
Bob Maar Lid
Lonieke Timmerhuis Lid