FAQ – Nieuw curriculum september 2016 bachelor Farmacie

1. Ik heb niets met het nieuwe curriculum te maken, of toch wel?

Zo lijkt het misschien, maar niets is minder waar. Op 3 manieren kun je te maken krijgen met het nieuwe curriculum.

  1. Alle bachelor studenten die vanaf september 2016 beginnen met de master zullen de nieuwe master gaan volgen.
  2. Als je nu in het tweede of derde jaar van de bachelor zit, zal je enkele kleine veranderingen merken ten opzichte van vorig jaar. Omdat de nieuwe master insteekt op het eindniveau van de nieuwe bachelor, zal de oude bachelor op enkele punten aangepast worden. In de vakken FA-204, FA-206, FA-302 en FA-303 zal een extra PGO en/of hoorcollege toegevoegd worden.
  3. Als je nu in het eerste (of tweede) jaar van de bachelor zit, kun je te maken krijgen met het nieuwe curriculum, zodra je een vak niet haalt. De oude vakken zullen op een gegeven moment niet meer gegeven worden tijdens de nieuwe bachelor. Je zult dan een gelijkend nieuw vak moeten volgen of er kan een andere maatregel getroffen worden zoals bijvoorbeeld een extra tentamenherkansing of een bezemcursus. Het schema met wanneer de vakken voor het laatst gegeven worden vind je bij vraag 4.

Figuur 1. Schematisch overzicht van de nieuwe bachelor

2, Hoe ziet de invulling van de nieuwe bachelor eruit? (Wat wordt er anders, wat blijft hetzelfde en wat zijn de nieuwe speerpunten?)

In fig. 1 is te zien hoe de nieuwe bachelor er uit zal komen te zien. Sommigen namen van vakken kunnen nog veranderen. Er is een aantal dingen anders ten opzichte van de huidige bachelor.

In de eerste periode bijvoorbeeld. De eerste tien weken zullen bestaan uit een week introductie, gevolgd door twee fulltime vakken van 4 en 5 weken. De rest van het eerste jaar zullen telkens twee vakken naast elkaar gegeven worden zoals dat nu ook gebeurt. 

In de bachelor zal er meer aandacht zijn voor farmacotherapie dan voorheen. Een deel van de farmacotherapie die nu in de master zit, zal al in de bachelor gegeven gaan worden. Dit wordt geïntegreerd in de verschillende vakken.

De focus van bereiden gaat meer van de vaardigheid in het bereiden (‘kookboekpractica’) naar de theorie achter het bereiden. Bereidingspractica zullen nog steeds gegeven worden, maar hier zal meer ‘geëxperimenteerd’ worden dan complete bereidingen maken.

De nieuwe bachelor is samengesteld met een aantal speerpunten in gedachten.

De focus ligt op kleinschalig en student-activerend onderwijs. Hieronder valt bijvoorbeeld PGO. Dit zal volgend jaar nog steeds gegeven worden, zij het misschien op een iets andere manier. Er komen waarschijnlijk verschillende nieuwe kleinschalige onderwijsvormen bij.

De bachelor is een brede academische opleiding die behalve naar de master Farmacie en Drug Innovation ook naar verschillende (biomedische) onderzoeksmasters leidt.

Een van de focussen is ook geïntegreerd onderwijs. Dit houdt in dat verschillende leerlijnen samenkomen in de tweede- en derdejaars vakken. Door deze integratie van de verschillende leerlijnen zullen studenten een beter begrip krijgen van het onderwerp. Ook onderzoek zal meer geïntegreerd worden in het onderwijs. Bijvoorbeeld UIPS (Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, dit zit boven in het DDW) zal zichtbaarder zijn, je leert onderzoeksmatig denken en actuele bevindingen zullen verwerkt worden.

Ook gedifferentieerd onderwijs is een focuspunt. Alle studenten zullen het basisniveau moeten halen. Hebben ze hier wat meer moeite mee of extra tijd voor nodig dan kunnen ze herhalingsopdrachten maken op hetzelfde niveau tot dat ze het basisniveau beheersen. Voor de studenten die het al snel doorhebben is er een verdiepend niveau.

3. Worden cursussen nog steeds meerdere keren per jaar gegeven?

Het systeem van vakken twee keer per jaar aanbieden zal ook in de nieuwe bachelor gebruikt worden. Het eerste jaar van de bachelor ligt vast, zoals nu ook het geval is. De tweede- en derdejaars vakken zullen twee keer per jaar gegeven worden. Het eerste half jaar en het tweede half jaar van jaar twee en drie, zoals aangegeven in het schematisch overzicht in de vorige vraag, kun je met elkaar verwisselen. Je kunt dus zelf een planning maken voor jaar 2 en 3.

4. Als ik een vak niet haal van de oude bachelor, kan ik dat dan nog overdoen?

Tabel 1. De huidige bachelorvakken met daarachter het studiejaar wanneer ze voor het laatst gegeven zullen worden.

Cursus Aangeboden t/m studiejaar
FA-101 Apotheker en geneesmiddel 2015-2016
FA-102 Moleculaire interacties 2015-2016
FA-103 Celbiologie 2015-2016
FA-104 Fysische en analytische farmacie 2015-2016
FA-105 Intracellulaire communicatie 2015-2016
FA-107 Geneesmiddelonderzoek 2015-2016
FA-200 Geneesmiddelinteractie- en werking 2015-2016
FA-201 Geneesmiddel en patiënt 2015-2016
FA-200R 2016-2017 of 2017-2018
FA-202 Bereiding en Analyse 2016-2017
FA-203 Informatiebronnen 2016-2017
FA-204 Circulatie 2016-2017
FA-205 Homeostase 2016-2017
FA-206 Infecties 2016-2017
FA-207 Metabolisme en voeding 2016-2017
FA-208 Bio-equivalentie 2016-2017
FA-301 Geneesmiddelopname 2017-2018
FA-302 Ontstekingen 2017-2018
FA-303 Farmacologie van het CZS 2017-2018
FA-304 Huid en dermatica 2017-2018
FA-305 Biotechnologie 2017-2018
FA-306 Kwaliteitsleer 2017-2018

De nieuwe bachelor zal niet met alle drie de jaren tegelijk van start gaan. Eerst zal alleen jaar één gegeven worden, daarna twee en vervolgens drie. Als je bent begonnen aan de oude bachelor dan maak je die dus in principe af. In tabel 1 staan de vakken van het oude curriculum met het jaar dat ze voor het laatst gegeven gaan worden. Als je één van de vakken in het laatste jaar dat ze gegeven worden niet haalt, zal je waarschijnlijk een nieuw vak moeten volgen dat hier op lijkt . Voor zover nu bekend zal alleen voor FA-200 een ‘bezemcursus’ komen, omdat dit altijd wordt gezien als een lastig vak. In tabel 2 hier onder staat voor het eerste jaar aangegeven welke nieuwe vakken een alternatief bieden voor de oude vakken. Voor de tweede en derdejaars vakken komt deze tabel later nog beschikbaar.

Tabel 2. De huidige eerstejaars bachelorvakken met daarachter de vergelijkbare nieuwe bachelorvakken. Als één van deze oude vakken niet gehaald wordt kan dus het gelijkwaardige nieuwe vak gevolgd worden.

Blok oude stijl Cursus nieuwe stijl
FA-101 Apotheker en geneesmiddel FA-BA101 Inleiding in de Farmacie
FA-102 Moleculaire eigenschappen FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen
FA-103 Celbiologie FA-BA104 Werking van geneesmiddelen
FA-104 Fysische en analytische farmacie FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen
FA-105 Intercellulaire communicatie FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen
FA-107 Geneesmiddelonderzoek FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen
FA-200 Geneesmiddelbinding- en werking FA-200R (bezemcursus)
FA-201 Geneesmiddel en patiënt FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen

Sectie

De skills zoals we die nu kennen zullen niet meer terugkomen in de nieuwe bachelor. Natuurlijk moeten er wel vaardigheden getoetst blijven worden. Dit gaat echter op een andere manier. De vaardigheden worden geïntegreerd in de vakken, zoals nu ook al in de master het geval is. Een vaardigheid wordt getoetst in een vak en je krijgt pas je studiepunten voor het vak als je ook de skill gehaald hebt. Het is wel mogelijk om niet het hele vak maar alleen de skill te herkansen om je studiepunten te krijgen.

6. Tot wanneer kunnen de vaardigheden herkanst worden?

Voor zover nu bekend lopen alle skills nog 3 jaar. Tot het studiejaar 2017-2018 kunnen alle huidige skills dus nog herkanst worden. Daarna zal worden overgegaan op de nieuwe manier van vaardigheden toetsen.

7. Is er in de nieuwe bachelor ook een keuzeruimte?

Er is meer keuzeruimte dan voorheen in de bachelor. In het eerste jaar zit in de derde periode een keuzeruimte waar studenten kunnen kiezen uit 4 vakken. In totaal kun je 45 ECTS, in plaats van 30 ECTS zoals in het oude curriculum, halen via profileringsvakken. Dit zijn de paarse vakken in fig. 1.

8. Is er een mogelijkheid om interdisciplinaire keuzevakken te volgen?

Ja, er is juist meer ruimte voor dan in de huidige bachelor. Door de extra keuzeruimte is het goed mogelijk om ook een hele minor te volgen aan een andere faculteit.

9. Kan ik nog een deel van mijn studie in het buitenland volgen?

Ja, ook door de extra keuzeruimte is het makkelijker om een half jaar studeren in het buitenland te plannen. Wel moet dit natuurlijk goed uitgedacht worden door de vakken in de goede volgorde te gaan volgen.

10. In welke voertaal worden de cursussen aangeboden?

In principe worden alle vakken, net als nu, in het Nederlands gegeven. De meeste boeken zullen wel in het Engels zijn. Keuzevakken die je kan volgen zowel binnen als buiten de faculteit kunnen soms wel in het Engels zijn.

11. Zal er weer een honoursprogramma zijn in de bachelor?

Ja, er zal ook in de nieuwe bachelor een honoursprogramma zijn voor de studenten die wat extra uitdaging willen.

12. Zijn er specifieke ingangseisen voor de cursussen gegeven in de nieuwe bachelor?

Er zijn geen specifieke ingangseisen voor de Farmacie vakken. Zoals nu moet je wel alle niveau 1 vakken gehaald hebben voor je aan niveau 3 vakken mag beginnen. Met de rest van de vakken mag je schuiven. Voor keuzevakken buiten Farmacie is het wel mogelijk dat daar ingangseisen aan zitten.

13. Kan ik mijn oude boeken nog gebruiken?

Als je een vak niet haalt en je moet een vak van de nieuwe bachelor gaan volgen, dan kan het zo zijn dat je daar nieuwe boeken voor nodig hebt.

14. Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het nieuwe curriculum?

Voor elk vak in het nieuwe curriculum wordt een blok ontwikkelteam (BOT) samengesteld. In elk BOT zit ook één student. De BOTs van jaar 1 zijn sinds 1 december klaar met hun raamplan. In januari zal de werving voor de BOTs van jaar 2 en 3 plaatsvinden. Hiervoor kun je solliciteren. Hierover zal begin januari meer bekend gemaakt worden.Wil je meer informatie over de BOTs? Kijk dan op de U.P.-site onder het kopje U.P.-nieuws.

Voor vragen kun je contact opnemen met Ilona Can (I.Can@uu.nl, bachelor) of Lourens Bloem (L.T.Bloem@uu.nl, master).

Heb je meer vragen over het nieuwe curriculum? Stuur dan een mail naar assessor1@upsv.nl